เกี่ยวกับ  >  วิธีใช้ระบบเงินเดือน  >>  การรายงานข้อมูล
 
 (8) การรายงานข้อมูล
    1) ที่เมนู รายงานเลือก ยอดรวมหน่วยงาน จะแสดงข้อมูลดังภาพ
   
    2) หรือ เลือกชื่อหน่วยงานในรายการรายชื่อหน่วยงานด้านขวามือ จากนั้น เลือก ยอดรวมสำนัก จะแสดงข้อมูลดังภาพ