เกี่ยวกับ  >  วิธีใช้ระบบเงินเดือน  >>  การถ่ายโอนข้อมูลเพื่อส่งออกให้ธนาคาร
 
 (7) การถ่ายโอนข้อมูลเพื่อส่งออกให้ธนาคาร
    1) ที่เมนู ถ่ายโอนข้อมูลเลือก ส่งออกข้อมูลให้ธนาคาร จะแสดงข้อมูลดังภาพ
   
    2) เลือกหน่วยงาน ธนาคาร และวันที่สั่งจ่าย จากนั้นคลิกปุ่ม ส่งออก จะแสดงข้อมูลดังภาพ
   
    3) คลิกปุ่ม ส่งออก เพื่อส่งออกข้อมูลเป็น Text File ให้ธนาคาร หรือ คลิก ส่ง Excel เพื่อเก็บแฟ้มรายงานในรูปแบบของ MS Excel