เกี่ยวกับ  >  วิธีใช้ระบบเงินเดือน  >>  การปรับปรุงเงินหักรายเดือน
 
 (5) การปรับปรุงเงินหักรายเดือน
    1) ที่เมนู ปรับปรุงข้อมูลเลือก ปรับปรุงเงินรายเดือน จะแสดงข้อมูลดังภาพ
   
    2) ในช่องเดือนปัจจุบัน ให้ป้อนจำนวนเงินของรายจ่ายแต่ละประเภท
    3) คลิกปุ่ม ปรับปรุง