เกี่ยวกับ  >  วิธีใช้ระบบเงินเดือน  >>  การเข้าใช้ระบบ
   
 (1) การเข้าใช้ระบบ
   1) คลิกเมนู หน้าหลัก
   2) ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วคลิก Login